1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Where did you look?"

"Where did you look?"

Dịch:Bạn đã nhìn vào đâu thế?

October 5, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Bongdem94

Vlol, dịch là "Bạn đã nhìn thấy ở đâu" không được a?


https://www.duolingo.com/profile/phuong696

Hai hành động "nhìn (look)" và "thấy (see)" khác nhau hoàn toàn. Không chịu khó phân biệt cho kỹ mà cứ thắc mắc chê trách douligo là sao??? You should open your mind, you will see everything simply!


https://www.duolingo.com/profile/TrungHieuL6

Nhìn vào: look in or look at. Câu mẫu ko chuẩn !


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

thêm ở nữa đi.


https://www.duolingo.com/profile/nvchinh

Tai sao xem lai sai vay


https://www.duolingo.com/profile/BoBo416873

Duolingo dỏm thì cũng có nhiều người không biết


https://www.duolingo.com/profile/lmiNIQ

Bỏ chữ "thế" cũng sai sao chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.