1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He is going to break the con…

"He is going to break the contract."

Dịch:Anh ấy sẽ hủy hợp đồng.

October 5, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hailongzz

anh ấy sẽ hủy hợp đồng


https://www.duolingo.com/profile/QNGAHAPPY

Going to là chỉ dự định trong tương lai gần, dịch là "định" trong câu này nghe hợp lý hơn. "Sẽ" hợp với will hơn, nghe chắc chắn hơn.


https://www.duolingo.com/profile/Kudo_Ran

anh ấy sẽ hủy hợp đồng cũng được mà!


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Why do you know that?


https://www.duolingo.com/profile/duongnguyenthuy2

hủy, thế mà bị sai!!!!!


https://www.duolingo.com/profile/thoh1

anh ta sẽ hủy hợp đồng cũng không đúng sao ad?


https://www.duolingo.com/profile/phngthov2

dùng "anh ta" mà ko cho hả

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.