Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có một quyển sách tiếng Đức thú vị."

Dịch:We have an interesting book in German.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

chúng tôi có một quyển sách thú vị bằng tiếng Đức. cách viết theo tiếng anh cũng hợp tiếng việt đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Okey dokey (@´ー`)ノ゙, thật ra đáp án này có trong bộ đáp án 1 tháng trước rồi bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

1 tháng rồi ? sao mình thấy báo không đúng?

3 năm trước