Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is in America."

Dịch:Cô ấy đang ở Mỹ.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lvnqok

Chsn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giang631011

nhung la hoa co duoc ko

1 năm trước