"She is in America."

Dịch:Cô ấy đang ở Mỹ.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lvnqok

Chsn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giang631011

nhung la hoa co duoc ko

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.