Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có con cá."

Dịch:I have the fish.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oXoSpikeoXo

I have a fish :(...chơi khó nhau thế

3 năm trước