"Tôi có con cá."

Dịch:I have the fish.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oXoSpikeoXo

I have a fish :(...chơi khó nhau thế

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.