"I will get a basket for the apples."

Dịch:Tôi sẽ lấy một cái rổ cho những quả táo.

October 5, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luongag

đáp án nên thế này: "Tôi sẽ lấy một rổ táo"

July 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhvuth

Tôi sẽ lấy được một giỏ táo: có được không mọi người?

October 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

tôi sẽ lấy được một cái giỏ cho những quả táo !!! rất bực mình !!!

October 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KhnhHng469570

Tôi sẽ lấy một cái rổ để đựng táo .. đc ko mn?

February 12, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.