Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will get a basket for the apples."

Dịch:Tôi sẽ lấy một cái rổ cho những quả táo.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhvuth

Tôi sẽ lấy được một giỏ táo: có được không mọi người?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 720

đáp án nên thế này: "Tôi sẽ lấy một rổ táo"

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

tôi sẽ lấy được một cái giỏ cho những quả táo !!! rất bực mình !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhHng469570

Tôi sẽ lấy một cái rổ để đựng táo .. đc ko mn?

8 tháng trước