Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ trình bày hai ý tưởng khác nhau."

Dịch:They will present two different ideas.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

they will present two other ideas .... sao lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh.nguyen.vn

Thêm mạo từ the trước two là sai à Mod?

3 năm trước