"My brother and I will leave the village soon."

Dịch:Anh trai tôi và tôi sẽ rời ngôi làng sớm.

October 6, 2014

15 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Duyen72666

Sớm rời ngôi làng vs rời ngôi làng sớm khác nhau à ???


https://www.duolingo.com/profile/AntonNguyen

Yes, as soon as possible. :P


https://www.duolingo.com/profile/meohenbk

anh em nhà sasuke à =))


https://www.duolingo.com/profile/congminh6753

Sẽ sớm rời / sẽ rời sớm ????


https://www.duolingo.com/profile/DjWalkerz

❤❤❤ rời làng:@


https://www.duolingo.com/profile/danghung.vnua

anh trai tôi và tôi sẽ sớm rời ngôi làng. sao k đung


https://www.duolingo.com/profile/DucMJM
  • 2567

Anh tôi và tôi sẽ rời ngôi làng chẳng bao lâu nữa.


https://www.duolingo.com/profile/southpham

Khi nao thi dung "I" va "Me" vay moi nguoi


https://www.duolingo.com/profile/bigcreep

I là ngôi thứ nhất chỉ bản thân, me là chỉ sự sở hữu


https://www.duolingo.com/profile/Meo3chan

Bạn nên học về đại từ nhân xưng trước thì ms tham gia khóa học này. SOUTH.


https://www.duolingo.com/profile/Loan430579

Soon là chốc lát không được à?


https://www.duolingo.com/profile/banRpg

Village - ngoi lang hay ngan hon la LANG ? ?


https://www.duolingo.com/profile/Prime52

Sớm thôi cũng sai? Dịch như ngợ ngợ vậy, có giống người Việt nói đâu?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.