Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My brother and I will leave the village soon."

Dịch:Anh trai tôi và tôi sẽ rời ngôi làng sớm.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meohenbk

anh em nhà sasuke à =))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cong_San_Boy
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duyen72666

Sớm rời ngôi làng vs rời ngôi làng sớm khác nhau à ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congminh6753

Sẽ sớm rời / sẽ rời sớm ????

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/AntonNguyen

Yes, as soon as possible. :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Bạn nên học về đại từ nhân xưng trước thì ms tham gia khóa học này. SOUTH.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Tao rời làng:@

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhc571719

Anh tôi và tôi sẽ rời ngôi làng chẳng bao lâu nữa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danghung.vnua

anh trai tôi và tôi sẽ sớm rời ngôi làng. sao k đung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/southpham

Khi nao thi dung "I" va "Me" vay moi nguoi

10 tháng trước