1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The new governor has differe…

"The new governor has different ideas."

Dịch:Thống đốc mới có những sáng kiến khác.

October 6, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/AntonNguyen

new leader, new policy


https://www.duolingo.com/profile/MnhHng272471

tại sao mình ghi là "những ý tưởng khác" lại sai nhỉ? @@@@@@@@@@stupid


https://www.duolingo.com/profile/mao.thaivan

từ different phát âm sao khó nghe quá nhỉ, không rõ âm gì cả. Ai có thể giải thích giúp mình với


https://www.duolingo.com/profile/MnhHng272471

khác gì đâu bạn. mình thấy đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/phamkhanhtb

Bình thường mà


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Thống đốc mới có nhiều ý tưởng khác nhau cũng được chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/vinh411226

For the freedom


https://www.duolingo.com/profile/VuThanhPhuc

cái ❤❤❤ đáp án


https://www.duolingo.com/profile/banRpg

New governor la "tan thong doc" hay la......"thong doc moi "...


https://www.duolingo.com/profile/nguyenduy514209

❤❤❤! Ý tưởng kg được mà phải là sáng kiến. Pó tay chủ thớt.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.