1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have thirteen people."

"We have thirteen people."

Dịch:Chúng tôi có mười ba người.

October 6, 2014

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.