Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We have thirteen people."

Dịch:Chúng tôi có mười ba người.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyTuan2208

hóa ra people không có s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Cái gi? 13?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Yes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

Vừa mới cúp điện

1 năm trước