1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It is dinner time."

"It is dinner time."

Dịch:Đến giờ ăn tối rồi.

October 6, 2014

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SaviorMars

Nếu dịch là rồi là câu cảm thán nên đặt dấu chấm than để khôg bị nhầm

April 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

nó là thời gian ăn tối cũng được mà

May 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

Nó báo là sai.

April 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LakKonKu

time đọc là : thai mờ , hay : thăm mờ vậy ?

January 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/long617000

Thăm đấy

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tng276051

time là tam

May 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vinhhuynh061196

Âm " T " trong tiếng Anh sẽ phát âm giống giống như âm " Th " trong tiếng Việt và ngược lại.

May 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huding

Đây là thời gian của bữa tối

November 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

Cái phần mềm chán thật. Dịch nghĩa ra "đó là thời gian ăn tối" mà nó cũng báo là sai

April 3, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tthphuc2009

đã đến giờ ăn tối

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BngEMM

Đó là thời gian bữa ăn tối thế mà cũng sai

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vynhb

Giờ là bữa ăn tối? Tại sao sai?

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/long617000

Vì không đúng ý

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/snow-pearl-girl

no la thoi gian bua toi =>sai =.='

December 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamdung14

Nó là thời gian ăn tôi sao lại sai vậy

June 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Đã đến giờ ăn tối, đúng, hihi

September 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/DaVoThan

nó là giờ ăn tối sao không đúng nhỉ?

May 7, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhanThng18

"Giờ ăn tối đã đến" thfi tại sao sai?

May 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguynVnV23305

To dinner time" đến giờ ăn tối rồi

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Man907616

"Đó là thời gian ăn tối" cũng đc mà huhu

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thanhbnh99809

Đó là giờ ăn tối

August 16, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.