1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "It is dinner time."

"It is dinner time."

Dịch:Đến giờ ăn tối rồi.

October 6, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SaviorMars

Nếu dịch là rồi là câu cảm thán nên đặt dấu chấm than để khôg bị nhầm


https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

nó là thời gian ăn tối cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

Nó báo là sai.


https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

Cái phần mềm chán thật. Dịch nghĩa ra "đó là thời gian ăn tối" mà nó cũng báo là sai


https://www.duolingo.com/profile/huding

Đây là thời gian của bữa tối


https://www.duolingo.com/profile/LakKonKu

time đọc là : thai mờ , hay : thăm mờ vậy ?


https://www.duolingo.com/profile/vinhhuynh061196

Âm " T " trong tiếng Anh sẽ phát âm giống giống như âm " Th " trong tiếng Việt và ngược lại.


https://www.duolingo.com/profile/tthphuc2009

đã đến giờ ăn tối


https://www.duolingo.com/profile/vynhb

Giờ là bữa ăn tối? Tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/long617000

Vì không đúng ý


https://www.duolingo.com/profile/snow-pearl-girl

no la thoi gian bua toi =>sai =.='


https://www.duolingo.com/profile/phamdung14

Nó là thời gian ăn tôi sao lại sai vậy


https://www.duolingo.com/profile/....Evie....

Đã đến giờ ăn tối, đúng, hihi


https://www.duolingo.com/profile/DaVoThan

nó là giờ ăn tối sao không đúng nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/BngEMM

Đó là thời gian bữa ăn tối thế mà cũng sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.