"Chú tôi là tác giả của quyển sách."

Dịch:My uncle is the author of the book.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VHoiSang

...Is the book's author sai hả các bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KimmyDo
KimmyDo
  • 17
  • 14
  • 9
  • 3

sở hữu cách chỉ dùng cho người thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongBo12

Yeah mình đúng rồi :-) )

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.