1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who will pay this time?"

"Who will pay this time?"

Dịch:Ai sẽ trả tiền lần này?

October 7, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Long.Hoang

ai sẽ thanh toán lần này cũng okie mà


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Who will pay this time, Who will pay this time, Who will pay this time, Who will pay this time, Who will pay this time, Who will pay this time


https://www.duolingo.com/profile/MinhAnh769477

Ai sẽ thanh toán" ở" lần này ko đc à?


https://www.duolingo.com/profile/atmt17
  • 1620

Móa! Thằng ông nội đọc khó nghe như quỷ. Sao không dẹp giọng đọc này đi vậy ta?


https://www.duolingo.com/profile/Nguyen21021994

Vậy ông đừng học tiếng Anh nữa.


https://www.duolingo.com/profile/TnDng466020

Thì mik nhận xét là đọc ko rõ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.