"Tôi thì rảnh rỗi hôm nay."

Dịch:I am free today.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TinghiHoan

I am available today

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KaNguyen1

tương tự và sai lòi mắt, cập nhật đi Admin ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/keoneo

today i am free không đúng hả mọi người

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

không phải, phải là I am free today

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tmsng

Máy hiểu hơi máy móc.bạn viết vẫn đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/octieusuhuynh

"I am availabe today " không đúng hả mấy mem?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KingKnight1

"I am freedom today" không đúng à mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangLuong6

i am free time today tại sao lại sai nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.