"Tôi thì rảnh rỗi hôm nay."

Dịch:I am free today.

October 7, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TinghiHoan

I am available today

May 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KaNguyen1

tương tự và sai lòi mắt, cập nhật đi Admin ơi

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/keoneo

today i am free không đúng hả mọi người

October 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

không phải, phải là I am free today

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tmsng

Máy hiểu hơi máy móc.bạn viết vẫn đúng

January 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KingKnight1

"I am freedom today" không đúng à mọi người

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThangLuong6

i am free time today tại sao lại sai nhỉ

June 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/octieusuhuynh

"I am availabe today " không đúng hả mấy mem?

July 4, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.