"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Dịch:We finished the task.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quoctien82

Hix, mission ko dc ah

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nvtun
nvtun
  • 14
  • 13
  • 9
  • 2

"Task" nên hiểu là "công việc" được giao cho hơn là "nhiệm vụ"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhatNguyen413857

Our task

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri2412

We finished task lại không được sao????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanNguyenNgoc

my sentence: 'We finished the mission'. task = mission

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.