"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Dịch:We finished the task.

October 7, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quoctien82

Hix, mission ko dc ah

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nvtun

"Task" nên hiểu là "công việc" được giao cho hơn là "nhiệm vụ"

October 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhatNguyen413857

Our task

November 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhtri2412

We finished task lại không được sao????

August 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ToanNguyenNgoc

my sentence: 'We finished the mission'. task = mission

September 15, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.