"No news is good news."

Dịch:Không có tin tức nào là tin tốt.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alan736482

Không có tin tức nào thì là tin tốt

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/onLNgcnh

Không có tin tức tốt nào cũng vậy mà ngắn gọn hơn chút, thế mà cũng sai. Chán ad :((

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PL2-5

câu này ý là không có tin tức gì nghĩa là không có chuyện gì xấu (nếu có thì mình đã biết rồi) => tin tốt. Không phải là không có tin tốt đâu bạn.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Skywalker2834

tin tốt không vui thì ok

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/anh822505

Đây là câu thành ngữ. Ko thể dịch theo nghĩa đen dc

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VNguyn204268

"Không có tin là tin tốt" vẫn đúng ^^

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.