"Tôi đã đến để nói chuyện với bạn."

Dịch:I have come to speak with you.

October 8, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/71TruNgu

i have come to talk to you, i think it is right too,

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nguyenphupn

I have arrived to talk with you mới đúng chứ nhỉ ???

May 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Tint786047

Speak ở đây không ổn. Tell hoặc talk . mong admin biên soạn lại cho nó mềm mại. Chứ thế này buột miệng ra nc ngoài vả vỡ mồm :((

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Tốt nhất bạn tự vả mồm bạn trước đi!!! Tôi lịch sự, tôn trọng người khác thì tôi dùng "speak", bạn xem người khác ngang hàng hoặc nhỏ hơn bạn thì bạn dùng "talk". Quá hợp lý rồi.

November 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ht9xtk

come sao ko chia động từ

January 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phihongpro17

come là V3 rồi đó bạn

December 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

come /came /come : đến, đi đến.

August 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/langtu_1979

Tại sao không phải là: I have come to tell you

March 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I have come to speak with you, I have come to speak with you

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

A

November 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

sao dùng arrive k dc ah?

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/AriesPhan2

Tại sao talk lại không đúng

July 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Đúng chứ ! Talk with sb (chuyện trò với ai).

August 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.