"Chúng tôi có một con ngựa."

Dịch:We have a horse.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lachong.ng

Tai sao ko co diem nao vay?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NobiNobita4

Bạn nói cụ thể hơn đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CngChaTomo6

Nghĩa là tại sai không chấm điểm ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaMinh12

Te

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TngTrn13

We have a horse

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phat147369

Hi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vhuylong1

we are chi dung kieu nhu we are havinh thôi bạn biết chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LVDiqn

We have a horse

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuonganh1704

Tai sao minh ghi ARE khong chap nhan vay!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhanthl

Bởi vì đã có động từ to have. Còn are là động từ chính. Hai động từ này không thể đi với nhau

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/yenyen820074

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinPham1

Như này vẫn sai à:We has a horse

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MTRngRa

I, You, We, They là danh từ số nhiều. DTSN + have, were, are.. She, He, It, Name of a person, animal là danh từ số ít. DTSI + is, has, was..

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhanthl

Sai bởi vì I You We They chỉ đi với have He She It mới đi với has Thì hiện tại đơn đó bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/danguan

Khi nào dùng has khi nào dùng heve vậy ạ ai chỉ e dk ko à

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.