Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đưa cho tôi cái xe của cô ấy."

Dịch:She gives me her car.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vominhchau

Không ghi xe gì thi phải là "vehicle" đáp án dùng "car" !!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/napolebi_kutemax

Xe chứ có phải ô tô đâu mà car, xe đạp hay máy thì sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haduyTran

Nói xe không thì biết xe gì? Tank,train,moto,car,bicycle,bus...... LOL

3 năm trước