"Một người có mười ngón tay."

Dịch:A person has ten fingers.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuanlahp

"A man has ten fingers". man cũng dịch là người mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhBuiVan

One person has ten fingers sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hcqhvn

Man ko phải la người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bkhduong

"A human has ten fingers" Can anyone help me explain why this answer is wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DQTrung

Ừ "human" ? Man?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

people nua giai thich ho minh voi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TRANG480661

Tại sao k dùng "one person" mà lại là "a person "vậy mọi người

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.