"Cuộc hành trình của bạn bắt đầu ở đây."

Dịch:Your journey starts here.

October 8, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Phc624733

Your journey starts here.

December 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bangtam20

Tôi viết đúng chính tả. Nhưng vì sao đánh giá không đúng vậy

June 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

"your journey begins here" sao sai nhỉ?

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/atony0

start ko dc sao?

June 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Chủ ngữ số ít nên thêm s là starts nha b!

July 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/CuongBT5

sao lại sai

October 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nghingo1995

Tại sao start lại phải chia thêm s vậy add ?

July 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bangtam20

Tôi viết đúng tất cả nhưng tại sao lại sai vậy ID

July 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.