Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc hành trình của bạn bắt đầu ở đây."

Dịch:Your journey starts here.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phc624733

Your journey starts here.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

"your journey begins here" sao sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

start ko dc sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongBT5

sao lại sai

2 năm trước