"Cuộc hành trình của bạn bắt đầu ở đây."

Dịch:Your journey starts here.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phc624733

Your journey starts here.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

"your journey begins here" sao sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

start ko dc sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CuongBT5

sao lại sai

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.