"Thespacesbetweenthehousesareimportant."

Dịch:Không gian giữa các ngôi nhà thì quan trọng.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/focusvn

các không gian giữa các nhà là quan trọng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynhanh1405

tai sao khong dung "space" ma lai dung "spaces"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

thiếu chữ căn cũng sai. hết chỗ nói

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunterx89

Những không gian nằm giữa các ngôi nhà thì quan trọng mà cũng sai à :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tQ7zC
tQ7zC
  • 25
  • 49

Cho mình hỏi có phải between là ở giữa 2 vật, người phải không? Among là >=3. Vậy đáp án "không gian giữa hai ngôi nhà thì quan trọng" cũng phải k add?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7
  • 5
  • 449

" Khoảng cách giữa các nhà thì quan trọng" nên được chấp nhận

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/jack269705

"Khoảng cách giữa hai ngôi nhà" ko đc à, "between " dùng cho hai sự vật mà

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.