"The spaces between the houses are important."

Dịch:Không gian giữa các ngôi nhà thì quan trọng.

October 8, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chuoibeo

" Khoảng cách giữa các nhà thì quan trọng" nên được chấp nhận

February 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/focusvn

các không gian giữa các nhà là quan trọng

June 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Quynhanh1405

tai sao khong dung "space" ma lai dung "spaces"

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/jack269705

"Khoảng cách giữa hai ngôi nhà" ko đc à, "between " dùng cho hai sự vật mà

September 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HiThanhNgu

thiếu chữ căn cũng sai. hết chỗ nói

February 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Thiếu từ "ngôi" (nhà) cũng sai (?)

October 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hunterx89

Những không gian nằm giữa các ngôi nhà thì quan trọng mà cũng sai à :(

April 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tQ7zC

Cho mình hỏi có phải between là ở giữa 2 vật, người phải không? Among là >=3. Vậy đáp án "không gian giữa hai ngôi nhà thì quan trọng" cũng phải k add?

January 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LeNguyenChiHao

"Những không gian giữa các ngôi nhà thì quan trọng " cũng sai

August 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.