Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The spaces between the houses are important."

Dịch:Không gian giữa các ngôi nhà thì quan trọng.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/focusvn

các không gian giữa các nhà là quan trọng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynhanh1405

tai sao khong dung "space" ma lai dung "spaces"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

thiếu chữ căn cũng sai. hết chỗ nói

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunterx89

Những không gian nằm giữa các ngôi nhà thì quan trọng mà cũng sai à :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tQ7zC
tQ7zC
  • 23
  • 18

Cho mình hỏi có phải between là ở giữa 2 vật, người phải không? Among là >=3. Vậy đáp án "không gian giữa hai ngôi nhà thì quan trọng" cũng phải k add?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 23
  • 18
  • 8
  • 7
  • 2
  • 330

" Khoảng cách giữa các nhà thì quan trọng" nên được chấp nhận

7 tháng trước