"Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy."

Dịch:She finds her grandmother's letters.

October 8, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

She finds the letters of grandmother Có được ko các bạn

April 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENTHAO369494

ko

May 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

She finds the letters of her grandmother Được ko các bạn

April 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/simonlaw

find chi la tim nhung chua thay, found moi la tim thay. a thay.

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/loquyduong

She finds out her grandmother's letters. Mình nghĩ đúng hơn chứ nhỉ.

September 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Cammok

mình cũng nghĩ như vậy

June 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENTHAO369494

granny voi grandma giong nhau ma

May 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Hungnv84

she finds her grandma's letters: sai ở đâu???

October 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TuDuong18

Grandma sai

May 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/RoyceTH

Find là tìm chứ nhỉ? Sao lại là tìm thấy rồi???

January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/PhongDan

she finds out her grandmother's letters sao không được nhỉ

February 28, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thaovd

She finds her grandma's letters sao lại sai mọi người ơi?

March 8, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.