Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy."

Dịch:She finds her grandmother's letters.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

She finds the letters of grandmother Có được ko các bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENTHAO369494

ko

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

She finds the letters of her grandmother Được ko các bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/simonlaw

find chi la tim nhung chua thay, found moi la tim thay. a thay.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loquyduong

She finds out her grandmother's letters. Mình nghĩ đúng hơn chứ nhỉ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cammok

mình cũng nghĩ như vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENTHAO369494

granny voi grandma giong nhau ma

4 tháng trước