1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We are going to assume that …

"We are going to assume that she drank."

Dịch:Chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đã uống.

October 9, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguoidemsao2006

Dịch nghe ngang quá. Tiếng việt chả ai nói như vậy cả. Mong có bạn nào có câu dịch hay hơn đáp án.


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Chúng tôi sẽ cho rằng cô bé đã nhậu ( nhưng thật ra cô bé chỉ ăn mồi mà thôi :) )


https://www.duolingo.com/profile/Yubuk

Chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đã say

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.