Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to assume that she drank."

Dịch:Chúng tôi sẽ cho rằng cô ấy đã uống.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguoidemsao2006

Dịch nghe ngang quá. Tiếng việt chả ai nói như vậy cả. Mong có bạn nào có câu dịch hay hơn đáp án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Chúng tôi sẽ cho rằng cô bé đã nhậu ( nhưng thật ra cô bé chỉ ăn mồi mà thôi :) )

1 năm trước