1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The sum of two and four is s…

"The sum of two and four is six."

Dịch:Tổng của hai và bốn là sáu.

October 9, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhanTanViet

Tổng gì vậy? Tổng thống hay Tổng giám đốc hả? Sao dịch "tổng số của hai và bốn là sáu" là sai? Xin đừng nói chuyện theo kiểu rút gọn Duolingo ơi !!!


https://www.duolingo.com/profile/dng486576

The sum of Dung and Nga is the baby

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.