"The institute"

Dịch:Học viện

October 9, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TuytLan6

Học viện mà, sao có chữ viện ko z

March 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Namdaiklatao

độc chữ viện thui a

September 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Quenquakhu93

thế nào vậy, dịch là trung tâm không được là tại làm sao

September 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hanguyen158

mình cũng thế

March 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huongima

Từ gì cũng có tiếng"the"vậy?

October 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minh732409

Viện ?

April 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LeCong17

hội sở .. sai ạ

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynSky

Viện ???

August 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynSky

Viện ??? Nghe như là bệnh viện ý

August 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/leolin2004

có trung tâm nữa mà, nhưng mà sao chỉ có học viện

September 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/UynNhi863030

Viện ??

November 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Qun196409

Admin làm biếng vãi. Học viện của người ta. Ghi chỉ có chữ "viện" bó tay. Viện ở đây là Bệnh viện hả ad.

April 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Yo.xchupchuv

Độc mỗi chữ ''viện'' ?

June 18, 2017

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.