Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My friends and I touched an elephant."

Dịch:Các bạn tôi và tôi đã chạm vào một con voi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

bạn bè là friend à ? không phải friends à ? ad nghĩ thế à ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

t=khi di chuot vao chu friend thay la ban ma:D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung0982788968

bạn bè của tôi và tôi đã chạm vào một con voi

3 năm trước