"My friends and I touched an elephant."

Dịch:Các bạn tôi và tôi đã chạm vào một con voi.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/free-as-birds

bạn bè là friend à ? không phải friends à ? ad nghĩ thế à ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

t=khi di chuot vao chu friend thay la ban ma:D

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hung0982788968

bạn bè của tôi và tôi đã chạm vào một con voi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Các bạn và những bạn??? What's wrong?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.