1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I looked for that bag."

"I looked for that bag."

Dịch:Tôi đã tìm kiếm cái túi đó.

October 9, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-GasTer-

Hâm à cmt dài làm j ai hỏi hở bn kieu duy hung


https://www.duolingo.com/profile/tuyethuynh15

Looked sao lại là tìm kiếm ?


https://www.duolingo.com/profile/TuanNguyen80974

Tôi đã tìm kiếm cái bị đó. Wrong ???


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

tôi đã tìm cái giỏ đó


https://www.duolingo.com/profile/tuyethuynh15

Looked sao lại là đã tìm kiếm?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.