Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is the food!"

Dịch:Đó là thức ăn!

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyenNguye72882

Đáp án sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bichphuong005

nhiều từ phát âm giống nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nichcod

sao món ăn còn sai thế admin

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThLanHng

đọc nhanh thật nghe không rõ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linhvalinh

ủa đồ ăn cx đc mà mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tue274982

phím h bị đơ sao viết chữ thức dc đây ghi đây là tức ăn cũng sai vc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeeHaeJin3

Dm.thiếu mỗi dấu chấm than cũng nói sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LThanhHn3

Sao trả lời y chang vẫn sai??

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnh376030

food là thức ăn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trangpham321

đúng hệ thống bug

5 tháng trước