Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thousands of years"

Dịch:Hàng ngàn năm

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Thousands of year, the earth still spins around the sun!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanPhuong2

Thousands of years : ngàn năm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sakuradata

Tôi thì lại nghĩ "hàng ngàn năm " lại chả khác gì" nhiều ngàn năm cả" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Khác mà. Nhất là câu sau đang sai thì có

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnguyet97

một nghìn năm ko được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

một nghìn năm là a thousand years

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khang478759

Hey I can and I will, you from in amarica

1 năm trước

https://www.duolingo.com/qui487888

Nhiều ngàn năm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NMT335369

Đúng mà sai, hì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangvietduc

Nghìn năm k được sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jessktqd9

''1000 năm' cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 24
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 37

Khó đọc quá! Ai mà hiểu nổi!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyn119842

Cũng cố mà đọc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyn119842

Nghìn năm cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Thousand of years. The dinosaurs died

2 tháng trước