"Thousands of years"

Dịch:Hàng ngàn năm

October 9, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Thousands of year, the earth still spins around the sun!

April 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/XuanPhuong2

Thousands of years : ngàn năm

May 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/sakuradata

Tôi thì lại nghĩ "hàng ngàn năm " lại chả khác gì" nhiều ngàn năm cả" ?

March 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Khác mà. Nhất là câu sau đang sai thì có

May 22, 2017

[tài khoản đã đóng]

  một nghìn năm ko được à?

  February 11, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/ashlynnnguyen

  một nghìn năm là a thousand years

  February 17, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/khang478759

  Hey I can and I will, you from in amarica

  October 25, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/qui487888

  Nhiều ngàn năm

  November 28, 2016

  https://www.duolingo.com/profile/NMT335369

  Đúng mà sai, hì

  May 14, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/hoangvietduc

  Nghìn năm k được sao

  April 27, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/jessktqd9

  ''1000 năm' cũng được mà

  March 20, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoa863950

  Khó đọc quá! Ai mà hiểu nổi!

  June 17, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/quyn119842

  Cũng cố mà đọc

  June 23, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/quyn119842

  Nghìn năm cũng đúng mà

  June 23, 2017

  https://www.duolingo.com/profile/danghoangan2006

  Thousand of years. The dinosaurs died

  May 29, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/SooJin600826

  Một nghìn năm???

  August 24, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Hieu203931

  1000 nām đc ko

  November 10, 2018

  https://www.duolingo.com/profile/Mnhnguyn556388

  Sao tôi viết "một nghìn năm" lại sai

  March 11, 2019
  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.