Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a good promotion."

Dịch:Nó là một sự thăng tiến tốt.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

nó là một quảng bá tốt cũng đúng chứ admin - dùng sự quảng bá nghe nặng hơn thôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

Kt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

Nghe thấy motion thôi :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Long.Hoang

Nó là một khuyến mại tốt cũng đúng mah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SallyLaura

Nó là một sự đẩy mạnh. Hừm câu trả lời kỳ cục.đáp áncũng kỳ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinTin366102

Đáp án có vấn đề, sửa lại đi ad ơi

10 tháng trước