Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy uống sữa."

Dịch:She drinks milk.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

Động từ sau he she it thêm s

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Đéo cần bày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nroockey

Drinks lại có s

3 năm trước

https://www.duolingo.com/...SUGARFREE...

liên quan gì nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcthil

Tại sao động từ không có s,có s nghia là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Ngu vl ra óc phaq

1 năm trước