"Cô ấy uống sữa."

Dịch:She drinks milk.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

Động từ sau he she it thêm s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Đéo cần bày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minht412889

Nbbah:-/ :-S >:D<

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nroockey

Drinks lại có s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/...SUGARFREE...

liên quan gì nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Mẹ mày chịch ba mày liên quan không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcthil

Tại sao động từ không có s,có s nghia là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Ngu vl ra óc phaq

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh45463

Sao biết là hiện tại đơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minht412889

Jrjfjdekfhjrri

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Bvg6

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Yggy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Gfy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Rrff

..

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Yt

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quyen743018

Vvhkkjg

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tttun

Khi nào thi thêm s khi nào thì không ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mrluckychien

He she it là ngôi thứ 3 số ít..nên ở hiện tại đơn thêm s sau V

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthu2008

khi nao he, she, it moi co s

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcthil

Tại gì nhưng là chư có s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GTAVonline2

Viết chó hiểu à hay mày não tới độ đéo biết tiếg việt

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.