Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"những con chó"

Dịch:dogs

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynCngL

Nghĩa là chó, những con chó :v

4 năm trước