"những con chó"

Dịch:dogs

October 10, 2014

1 Nhận xét


[tài khoản đã đóng]

    Nghĩa là chó, những con chó :v

    October 10, 2014
    Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.