Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I show you."

Dịch:Tôi bày cho bạn.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndak01

"Tôi cho bạn thấy" có đúng không bạn?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tronvovovi

tôi dạy bạn ___ fall, why???? >_< show = dạy nó ghi thế còn gì

0
Trả lời3 năm trước