"I show you."

Dịch:Tôi bày cho bạn.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ndak01

"Tôi cho bạn thấy" có đúng không bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tronvovovi

tôi dạy bạn ___ fall, why???? >_< show = dạy nó ghi thế còn gì

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.