"I show you."

Dịch:Tôi bày cho bạn.

October 10, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ndak01

"Tôi cho bạn thấy" có đúng không bạn?

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tronvovovi

tôi dạy bạn ___ fall, why???? >_< show = dạy nó ghi thế còn gì

November 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.