Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có một tạp chí dành cho mọi người."

Dịch:There is a magazine for everyone.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gautrucbe

cho hỏi newpaper và magazine khác nhau thế nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Sự khác nhau chính giữa newspapermagazine:

Newspaper

hướng đến mọi đối tượng độc giả nói chung, các chủ đề thường gặp là chính trị, tình hình thời sự, báo cáo tài chính,..

thường ra mắt hàng ngày (daily)

Magazine

thường hướng đến một kiểu độc giả nhất định, với những đề tài nhất định (vd: Sports, Cars,...)

thường ra mắt hàng tuần (weekly), hoặc hàng tháng (monthly)

3 năm trước