"Có một tạp chí dành cho mọi người."

Dịch:There is a magazine for everyone.

October 10, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/gautrucbe

cho hỏi newpaper và magazine khác nhau thế nào

October 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Sự khác nhau chính giữa newspapermagazine:

Newspaper

hướng đến mọi đối tượng độc giả nói chung, các chủ đề thường gặp là chính trị, tình hình thời sự, báo cáo tài chính,..

thường ra mắt hàng ngày (daily)

Magazine

thường hướng đến một kiểu độc giả nhất định, với những đề tài nhất định (vd: Sports, Cars,...)

thường ra mắt hàng tuần (weekly), hoặc hàng tháng (monthly)

October 10, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.