1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He adds the numbers."

"He adds the numbers."

Dịch:Anh ta cộng những con số.

October 10, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoalywhite

anh ấy thêm những con số


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

"anh ấy cộng nhiều số" nghe ổn hơn chứ bro


https://www.duolingo.com/profile/DatPV

He pluses the numbers. Sai :D mình nhớ plus là cộng mà :D

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.