1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn có cần nó không?"

"Bạn có cần nó không?"

Dịch:Do you need it?

October 10, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DucMJM
  • 2186

Do you have to need it thì sao hả bạn?


https://www.duolingo.com/profile/free-as-birds

Have you need it? Báo ko đúng là sao? Tại sao dùng CÓ thì have mà.


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Động từ have không đi với một động từ thường nguyên mẫu như thế :) Ngôn ngữ không phải là vấn đề dịch từng chữ một như vậy, tiếng Anh bạn cần xem xét sự hòa hợp động từ nữa.


https://www.duolingo.com/profile/dinhnguyen1997

do you want it cũng sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.