Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Touch it."

Dịch:Chạm vào nó.

3 năm trước

0 Nhận xét