"Anh ấy đã không nhìn thấy bất cứ cái gì."

Dịch:He did not see anything.

October 10, 2014

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/toiditimtoi_gt

he did not look at anything ( câu này nên được chấp nhận chứ)


https://www.duolingo.com/profile/HiepDuyNgo

He saw nothing" cũng đúng mà bạn ơi


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Okie bạn ^_~


https://www.duolingo.com/profile/Kr8zKong

"He saw nothing" is not exactly the same as "He didn't see anything". Further more, it's not multiple choices. You need to form your answer based on the words available. Nonetheless, I will admit that sometimes, the Vietnamese translations are odd, not natural at all.


https://www.duolingo.com/profile/AimiYang

he did not see anything

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.