Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giáo viên đã đưa tôi câu trả lời."

Dịch:The teacher had given me the answer.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynDuyNhat34

tại sao lại dùng "had" nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ywh20

Ngu

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Mr.Phap

Mình cũng dùng has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Past perfect use had for any subject

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyNhat34

Mình đâu thấy nó xảy ra trước một hành động nào trong quá khứ đâu nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vroyibg
vroyibg
  • 21
  • 19
  • 10
  • 9
  • 9
  • 338

tại sao dùng has lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Mình đơn giản dùng simple past và đã được chấp nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngn415071

sao không dùng HTHT vậy nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vandung.dhcs

The teacher had to given me a answer có được ko các bạn nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longquan2

tôi nghĩ trong trường hợp này has chính xác hơn là had

1 năm trước