"Giáo viên đã đưa tôi câu trả lời."

Dịch:The teacher had given me the answer.

October 10, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Mình đơn giản dùng simple past và đã được chấp nhận.

February 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Vandung.dhcs

The teacher had to given me a answer có được ko các bạn nhỉ

September 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynDuyNhat34

tại sao lại dùng "had" nhỉ?

October 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ywh20

Ngu

September 26, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.