"Giáo viên đã đưa tôi câu trả lời."

Dịch:The teacher had given me the answer.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Mình đơn giản dùng simple past và đã được chấp nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vandung.dhcs

The teacher had to given me a answer có được ko các bạn nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyNhat34

tại sao lại dùng "had" nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ywh20

Ngu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.