"Η ερώτηση, ωστόσο, δεν έχει απάντηση."

Μετάφραση:The question, however, does not have an answer.

October 10, 2014

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Would you consider accepting " the question, however, does not have a reply"?

October 10, 2014
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.