Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"GIáo viên đang học với người ông."

Dịch:The teacher is studying with the grandfather.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/titrn3
titrn3
 • 12
 • 6
 • 6

GIáo viên! chữ "i" bị viết hoa kìa. làm bị nhầm với chữ "l". lỗi nhỏ nhưng cũng nên sửa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cảm ơn góp ý của bạn :)

3 năm trước