"Tôi mong rằng anh ấy thích tôi."

Dịch:I hope that he likes me.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranquangtu

I wish he likes me được không các bạn nhỉ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpmn

bạn phải thêm "that" sau "hope"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNum
NamNum
  • 18
  • 8
  • 6

I wish that he likes me mới sát nghĩa yêu cầu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhadaithanh

I hope he likes me ko đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhacbaoLe

Sao k dùng him nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tinhnguyen299017

I wish that he likes me cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

i assume that he likes me. thì sao nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Binhleviet

Ko hiểu sao phải thêm that... kaka

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Panda2016

Mình cũng thêd

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendat1301

Cau i de

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendat1301

Kho vai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendat1301

Cuoi cung dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieu948897

Tai sao phải thêm that sau he ai pro chi với

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.