1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nó có tính văn hóa không?"

"Nó có tính văn hóa không?"

Dịch:Is it cultural?

October 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hongkhanh195

haizzz , mình dùng "it is cultural zero" mới gê =))


https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

Yesss. Is it cultural

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.