"Điều này nói chung là đúng."

Dịch:This is generally true.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiepDuyNgo

Generally, it's true thì sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuNganTam

thì sai chứ sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

general, this is true. Tại sao lại sai. Trong tiếng Việt thì "điều này nói chung là đúng" với " Nói chúng điều này là đúng" đâu có khác nhau đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiSmg

In general, this is true. Đáp án này thì sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 838

Right

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.