"Điều này nói chung là đúng."

Dịch:This is generally true.

October 11, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HiepDuyNgo

Generally, it's true thì sao

October 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LieuNganTam

thì sai chứ sao

December 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dieuthuftu54

general, this is true. Tại sao lại sai. Trong tiếng Việt thì "điều này nói chung là đúng" với " Nói chúng điều này là đúng" đâu có khác nhau đâu

July 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HaiSmg

In general, this is true. Đáp án này thì sao?

November 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SNbDmZ
  • 1108

Right

August 7, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.