1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He played an important role …

"He played an important role on the committee."

Dịch:Anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong uỷ ban .

October 11, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HoSu387230

khổ vẫn là khi gần đúng rồi, thiếu 1 kí tự thôi nó cũng không tha, rồi nghĩa của "committee" không chỉ có 1 nghĩa mà có thể dịch sang các nghĩa giống vậy, nên bổ sung, cảm ơn.


https://www.duolingo.com/profile/oLpVie

Đúng đấy ,thiếu mất từ ủy ban mà bị sai luôn.


https://www.duolingo.com/profile/oLpVie

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu


https://www.duolingo.com/profile/Mosimmy642699

Tôi làm đđđung thì sai


https://www.duolingo.com/profile/HiepDuyNgo

What about "Anh ấy đã đóng một vai trò quan trọng trong hội đồng"?


https://www.duolingo.com/profile/trang7226

Committee có nghĩa là ủy ban mà


https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

play co nghia la "dong" ha


https://www.duolingo.com/profile/trang7226

Đúng rồi bạn, play có rất nhiều nghĩa chứ không phải có một nghĩa duy nhất là "chơi"


https://www.duolingo.com/profile/Qunh524410

On sao lại dịch là trong phải là in chứ


https://www.duolingo.com/profile/trang7226

Tùy trường hợp chứ không phải lúc nào cũng dịch như vậy đâu bạn


https://www.duolingo.com/profile/MinhNgcPhm15

Anh ta đóng một vai quan trọng trong ủy ban ko dc hả


https://www.duolingo.com/profile/SinhHoangV1

Có một vai trò quan trọng cũng sát nghĩa mà?


https://www.duolingo.com/profile/SinhHoangV1

Anh ấy với anh ta tiếng việt giống nhau mà bạn


https://www.duolingo.com/profile/henry12201307

mình ghi anh ấy cũng đc mà nhở mà nó nói sai tức thiệt

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.