Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He played an important role on the committee."

Dịch:Anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong uỷ ban .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sanyoloto

play co nghia la "dong" ha

2 tuần trước