"Heplayedanimportantroleonthecommittee."

Dịch:Anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong uỷ ban .

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sanyoloto

play co nghia la "dong" ha

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Qunh524410

On sao lại dịch là trong phải là in chứ

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.