1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He played an important role …

"He played an important role on the committee."

Dịch:Anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong uỷ ban .

October 11, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

play co nghia la "dong" ha


https://www.duolingo.com/profile/Qunh524410

On sao lại dịch là trong phải là in chứ


https://www.duolingo.com/profile/HoSu387230

khổ vẫn là khi gần đúng rồi, thiếu 1 kí tự thôi nó cũng không tha, rồi nghĩa của "committee" không chỉ có 1 nghĩa mà có thể dịch sang các nghĩa giống vậy, nên bổ sung, cảm ơn.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.