"Câu hỏi chúng tôi cần hỏi bản thân mình là gì?"

Dịch:What is the question we need to ask ourselves?

October 11, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Tun428479

what question do we need to ask ourselves?


https://www.duolingo.com/profile/milkkute

''what question do we need to ask ourselves? '' sai ở đâu


https://www.duolingo.com/profile/HiepDuyNgo

Or " What is the question that we need to make for ourselves" ?


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Sao lại có to nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/LittleKnight1993

need và ask là 2 động từ bạn ơi, 2 động từ nguyên thể nối nhau bởi to


https://www.duolingo.com/profile/dangkien92

Câu tiếng việt này tối nghĩa thế @@!


https://www.duolingo.com/profile/tieunh0c

"what question do we ask ourselves ?" câu này ko dc hả mn


https://www.duolingo.com/profile/aloalo2242

câu này tối nghĩa thật

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.