1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We eat on the floor."

"We eat on the floor."

Dịch:Chúng tôi ăn ở trên sàn.

October 11, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/maingocanh

"Chúng tôi ăn trên tầng" cũng đúng chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Tại sao câu trước dịch là mặt đất, câu này dịch là sàn nhà?


https://www.duolingo.com/profile/ht9xtk

mình cũng thắc mắc vậy đấy


https://www.duolingo.com/profile/DanhLe1

chúng tôi ăn ở trên mặt đất cũng sai luôn,


https://www.duolingo.com/profile/Kukkori-san

chúng tôi ăn trên mặt sàn hoặc chúng tôi ăn trên mặt đất cũng được mà ?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.