1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She is professional."

"She is professional."

Dịch:Cô ấy thì chuyên nghiệp.

October 11, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dungtrunglua

tại sao khi chỉ vào chữ professional thì nó ghi là chuyên gia nhưng khi kiểm tra lại sai, lại bảo là chuyên nghiệp


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

professional vừa là danh từ, vừa là một tính từ. Nếu ở đây là danh từ - chuyên gia thì bắt buộc phải có mạo từ a/the ở đây, còn nếu không có thì chỉ có thể hiểu là tính từ chuyên nghiệp :)


https://www.duolingo.com/profile/DuaVua100

Trang is the professional. Thanks :))


https://www.duolingo.com/profile/tukhun92

ok, thanks ^^


https://www.duolingo.com/profile/chi730789

đọc cố chữ professional mà vẫn cứ sai


https://www.duolingo.com/profile/Vu.Duc

Cảm ơn Trang


https://www.duolingo.com/profile/thuongtth

Chuyên gia chớ


https://www.duolingo.com/profile/phulecse2420

cô ấy là chuyên gia. tại sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

bạn xem giải đáp phía trên nha


https://www.duolingo.com/profile/khituong

"Cô ấy là chuyên gia" sao lại sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

Cô ấy là chuyên gia" sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/HoaNguyen496005

sai mot tu cung ghi sai


https://www.duolingo.com/profile/Nhung_Chimte

Professional được hiểu theo tính từ và danh từ. Trong câu " She is professional. " thì " professional " ở đây được hiểu theo là tính từ, dịch là " Cô ấy chuyên nghiệp ". Thế thì tại sao trong đáp án ghi là " Cô ấy là chuyên nghiệp "? Mong các anh chị em bạn bè ở đây có thể giải đáp thắc mắc của Rii =)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.