"Andifhehearsyou?"

Dịch:Và nếu anh ấy nghe thấy bạn?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/idmangidma

Nếu a ấy nghe bạn cũng sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha298

câu này dịch nếu anh ta nghe thấy bạn? cũng được mà sao báo sai, anh ấy và anh ta đâu khác gì nhau đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hermionedangthi

nếu anh ấy nghe bạn là sai sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabinh.ng

Khó nghe mún chít

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.