Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"And if he hears you?"

Dịch:Và nếu anh ấy nghe thấy bạn?

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/idmangidma

Nếu a ấy nghe bạn cũng sai?

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha298

câu này dịch nếu anh ta nghe thấy bạn? cũng được mà sao báo sai, anh ấy và anh ta đâu khác gì nhau đâu

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hermionedangthi

nếu anh ấy nghe bạn là sai sao

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabinh.ng

Khó nghe mún chít

0
Trả lời3 năm trước