1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "And if he hears you?"

"And if he hears you?"

Dịch:Và nếu anh ấy nghe thấy bạn?

October 12, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/homepagea2

Nếu a ấy nghe bạn cũng sai?


https://www.duolingo.com/profile/haiha298

câu này dịch nếu anh ta nghe thấy bạn? cũng được mà sao báo sai, anh ấy và anh ta đâu khác gì nhau đâu


https://www.duolingo.com/profile/hermionedangthi

nếu anh ấy nghe bạn là sai sao


https://www.duolingo.com/profile/hoabinh.ng

Khó nghe mún chít

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.